Dezinsekce neboli likvidace vos a jiného alergenního bodavého hmyzu, zejména: sršňů, divokých včel, vos, čmeláků a zástupců jiných druhů bodavého hmyzu:

v ČR žije až 7 druhů vos, mezi něž patří agresivní vosa obecná, vosa útočná, méně potom nebezpečný poddruh vosíci.

Je dezinsekce a deratizace to samé?

Nikoli, deratizace označuje hubení škodlivých hlodavců, zatímco dezinsekce znamená likvidaci obtíženého hmyzu, jako například právě hubení vos.

Co je to dezinsekce?

Jedná se o soubor opatření k likvidaci epidemiologických členovců a eliminace škodlivého hmyzu v tomto případě likvidace vos a jiného bodavého hmyzu.

Vosy, jejich způsob života a hnízdění

Vosy a jejich potrava

Vosa nepohrdne sladkou odměnou, kterou jí nevědomky připravíte na Vaší zahradní oslavě – například ovoce, sladké pečivo, džusy, pivo, apod. Není to ale její hlavní zdroj potravy, nutný k přežití celé kolonie – vosy se živí sacharidy (cukry) i bílkovinou (hmyzem).

Vosa je dobrý lovec a predátor jiného otravného hmyzu, například much a mušek.

Vosa se orientuje zrakem, je dobrý letec, ale v letu moc neloví. Danou kořist silnými kusadly paralyzuje a svým mohutným žihadlem zabije.

Je to zdatný predátor, z kořisti odstraní křídla a končetiny, zbytek těla odnese do hnízda, kde jím živí larvy budoucí kolonie.

Vosy a jejich žihadla

Vosy nemají (na rozdíl od včel) zpětné háčky, umístěné na jedovém váčku v zadní části těla, obsahující žihadlo a tudíž mohou svojí oběť bodat opakovaně, bez ohrožení jejího života. Bodnutí vosou je velice bolestivé.

Vosí hnízdo

Vosa staví svá hnízda v blízkosti člověka v temných místech domů, střech a chat. Místo stavby vybírá oplodněná samička, která přezimovala (královna).

Architektura stavby hnízda vždy záleží na prostoru, kde se samička rozhodla hnízdo postavit. Čím větší klid, prostor a dostupnost potravy v okruhu 100 metrů, tím bude hnízdo obývat větší počet jedinců, někdy až tisíce dělnic a trubců. Tím se stává hnízdo nebezpečné vůči lidem se zvýšenou alergenní reakcí, zejména pak dětem a starším osobám.

U dravce, jakým bezesporu vosa je, jsou důležité velké složené oči, které slouží k perfektní orientaci při útoku na sedící hmyz, na který zpravidla útočí.

Kdy vosa útočí na člověka?

Člověka bodne vosa v obraně, zvlášť, když člověk předtím nějakou vosu zabil. Prostředkem komunikace vos jsou obranyschopné dorozumívací feromony, vysílající signál ohrožení. Nebezpečná pro člověka je alergie na vosí jed, obsahující vysokou dávku toxikologických složek, která může v krajních případech způsobit i smrt.

Likvidace vosích hnízd

Největší podíl v likvidaci vosích hnízd tvoří vosa útočná, která si svá hnízda staví v zemi. Dalším zástupcem je vosa obecná, která si svá hnízda buduje v podobě hroznů nad zemí. Přibližovat se k hnízdům, nebo dokonce jakýmkoli způsobem tyto vosy dráždit je z hlediska osobní ochrany zcela vyloučené.

Rada odborníka na likvidaci vosích hnízd?

Nepřibližovat se, nedělat žádné rychlé pohyby, nedupat a chovat se klidně – hlavně nijak nezasahovat do přirozeného chodu vosího hnízda. Při podráždění vosího hnízda, například kamenem, proudem vody či větví dochází k hromadného protiútoku vos k obraně hnízda.

Vosy přirozeně brání svá teritoria a kolonii jako takovou. Pro vosy se člověk stává vetřelcem tehdy, když jakýmkoli způsobem toto místo ohrožuje.

Pozor: vosy provedou obranný protiútok hromadně tak, aby vetřelce pomocí žihadel a jedu paralyzovaly na takovou míru, která může vést až ke smrti oběti. Při vyšších letních teplotách jsou vosy více aktivní a podrážděné. Vosám naopak vadí déšť a nižší teploty i naprostá tma. Nebezpečí pro člověka nastává tehdy, když likvidaci vosích hnízd provádí bez odborných znalostí a zkušeností, za použití neprofesionálního přípravku, který vosy poškodí jen z malé části, avšak je nezahubí. Tím se člověk dostane do situace, která ho potenciálně může ohrozit na životě.

Naši technici vědí, jak na likvidaci vosího hnízda s profesionálním přístupem, bez ohrožení bodnutím ať už sebe samých, nebo lidí, pohybujících se v místě zásahu.

Používáme přípravky, které neohrožují životní prostředí a které jsou schválené ministerstvem zdravotnictví a ministerstvem životního prostředí a které nejsou volně dostupné (dostupné jsou pouze při předložení akreditace o odbornosti ve specializovaných obchodech).

Prostředek na hubení vos: Insekticid – neurotoxin

Vždy se jedná o postřik s vysokou koncentrací neurotoxinů (nervově paralytického přípravku), který způsobuje okamžitou smrt vos a likvidaci vosího hnízda. Vosy nemají žádnou obranu (rezistenci) proti syntetickým pyrethroidům.

Naše chemické postřiky jsou na profesionální úrovni, podléhající směrnicím EU za použití paragrafu 258/2000 Sb. (Ochrana veřejného zdraví). Přípravky mají reziduální, dlouhotrvající účinky na vosí hnízdo, což nám zaručuje 100% garanci po jednorázovém výjezdu.

Pro sjednání likvidace vosího hnízda neváhejte kontaktovat našeho operativního technika

Likvidace vosího hnízda vlastními silami je hra nebezpečná, ohrožující Vaše zdraví!